GynHälsan

Mottagningen

Vi erbjuder utredning och behandling av gynekologiska sjukdomar.

Exempelvis:

Ultraljudsundersökning.
Blödningsrubbningar, infektioner, smärtor.
Barnlöshetsutredning.
Graviditetsproblem.
Preventivmedelsrådgivning (Kostnadsfritt).
Abortrådgivning.
Klimakteriebesvär - Hormonutredningar.
Återkommande svampinfektioner samt klåda av olika slag.
Inkontinensutredningar samt behandlingar.
Utredningar av upprepade Urinvägsinfektioner

Landstingets patientavgifter gäller, f.n. 200:-/besök.